Zorg4Kennis slaat een brug tussen praktijk en wetenschap in zorginstellingen en is de Critical Friend die u zoekt om zorgprofessionals te helpen onderzoeksmatig te denken en werken. Een onderzoekende houding begint bij nieuwsgierigheid, vragen stellen, het uit willen zoeken en je kennis verspreiden. Zorg4Kennis is opgericht door Anne-Wil Heemskerk vanuit haar ervaring in zowel praktijk als wetenschappelijk onderzoek en de wens om het onderzoeksklimaat in het verpleeghuis te verbeteren.

Nieuwsgierigheid, vragen stellen, onderzoeken, kennis verspreiden; dat zijn de kernwoorden waar het om draait bij Zorg4Kennis. We leren zorgprofessionals onbegrensd nieuwsgierig te zijn, we leren ze goede vragen te stellen, hun vragen op een onderzoekende manier uit te zoeken en vervolgens de nieuw opgedane kennis te verspreiden. Zo ontstaat een onderzoekend leerklimaat waarin zorgprofessionals steeds weer meer van elkaar leren en de zorg telkens een stapje beter wordt.

 

Zorg4Kennis doet dit door cursussen te geven aan zorgprofessionals op afdelingen in zorginstellingen, Socratische dialogen te voeren om uit te zoeken waar de knelpunten liggen wanneer het onderzoekende klimaat in jouw instelling niet of moeizaam op gang komt, en door een Critical Friend te zijn binnen jouw organisatie. We gaan graag met je in gesprek hoe Zorg4Kennis ook jouw organisatie verder kan helpen. Neem vrijblijvend contact op.

 

"Anne-Wil zet op natuurlijke wijze de professionals aan tot kritische reflectie op het eigen handelen. De vraag van Anne-Wil: “is dat zo?” werd snel overgenomen door de deelnemers. Deze vraag werd een ware katalysator om nieuwsgierigheid te stimuleren. De deelnemers van verschillende locaties, in multidisciplinair gezelschap weten elkaar nu ook na de training beter te vinden om kennis uit te wisselen."

Marije Holstege

Bijzonder Lector en hoofdonderzoeker GRZ Plus