In de ouderen- en specialistische zorg klinkt steeds vaker de oproep om evidence based te werken. Het versterken van de wetenschappelijke basis van het praktisch handelen is daarvoor van doorslaggevend belang. Daarvoor is het essentieel dat inzichten vanuit onderzoek de werkvloer en daarmee de zorgprofessionals bereiken. Dat vraagt om zorgprofessionals die deze kennis leren zoeken, lezen, gebruiken, maar vooral ook begrijpen. Tegelijkertijd vraagt dat ook om onderzoekers die de taal van de praktijk spreken. We zien dat hier nog veel te verbeteren valt. Zorg4Kennis slaat die brug tussen onderzoek en praktijk. Dat doen we ook graag binnen uw instelling. Zorg4Kennis kan als buitenstaander de Critical Friend zijn om te spreken en tegen te spreken over de onderzoeksmatige, verwonderende houding van zorgprofessionals. Om ze nieuwsgierig te maken, te enthousiasmeren en vanuit dat oogpunt de zorg voor de bewoners te verbeteren.

 

Ook kunnen we scholing voor zorgprofessionals binnen jouw instelling verzorgen. Zorgprofessionals vormen de schakel tussen onderzoek en praktijk. Zij weten als geen ander welke onderzoeksvragen vanuit de praktijk relevant zijn en zij zijn ook degenen die inzichten uit onderzoek naar de praktijk moeten vertalen. Zorgprofessionals verschillen in opleidingsniveau. In de ouderen- en specialistische zorg werken veel mbo-opgeleiden. In hun opleiding hebben zij weinig te maken gehad met onderzoek. Onderzoek zien ze daarom vaak als 'eng', 'niet voor mij' of 'daar begrijp ik toch niets van'. Vertrekken vanuit het nieuwsgierig bevragen van de eigen praktijk vormt een goede start om een onderzoeksklimaat op de afdelingen te realiseren. Door zorgprofessionals zelf een klein onderzoek te laten uitvoeren ervaren ze dat onderzoek begint bij verwondering en nieuwsgierigheid.  Uit ervaring weten we dat de energie en het enthousiasme dat hieruit ontstaat aanstekelijk werkt voor de rest van de instelling en het denken over onderzoek blijvend verandert. Wilt jij ook het onderzoeksklimaat op je afdeling versterken?

 

"Anne-Wil heeft mij gemotiveerd en ondersteund met de eerste stappen van onderzoek doen.

Met haar enthousiasme heeft ze me gemotiveerd om te gaan starten met de Master Fysiotherapiewetenschappen."

Stella van der Niet

Fysiotherapeut Topaz